Světelní Pionýři

Svítá. Je večer. Čas nově narozených...
Pozdní  slunce zažíhá srdce těch,
Kdo zrozeni již byli, kdo rozhodli se zas
Jít cestou pro ty z nás,
Kdo nevědí, kam jít, jak se probudit.

Světlo ve tmách dlouho plálo
a - sic skomíralo - nezhaslo nikdy docela...
A tak i v nás zůstal plamínek,
jež zažehli jsme zas. My, světelní pionýři ;)

A každý z nás si usmyslel, že předá Zemi dar.
Prvý šel a zažehl
Druhý šel a svítil
Třetí odváděl je dál...

A zas a znovu. Prvý, druhý, třetí...
Prvý, druhý, třetí...
Neúnavně letí. Prvý, druhý, třetí...
....
....
....

Světlo z jejich srdcí prýští,
tak mocně razí cestu ven,
že každý honem připojit se musí -
Nelze nejít s nimi... PROTO PŘIŠLI SEM...

 

                        Autor-ka: Mus-ka