Alicia

V této jedinečné době,

máme my, společenství lidí jedinečnou šanci,

pomoci matce Zemi a tím i sobě,

my jsme ty buňky, které spolutvoří Zemi,

Země je naším ochranným tělem i chrámem,

indiány, dětmi Země nazývaný Otec - Velký Duch,

spolutvoří Oheň, Zemi,Vodu i Vzduch,

v medicinském kole celý vesmír se střetává,

odpovědi na otázky srdce nám na dlani dává.

Ten, kdo opravdu hledá, zde sebe nalézá.

Máš-li odvahu a hledáš-li opravdově,

nacházíš se v té nejsprávnější době.

 

Tekoucí řeka a Černá Pantera zvou vás v pokoře a pevné víře,

na seminář s Alicií Hamm, s tou, která zná jazyk Země,

toto poselství vyšlo ZE - MĚ :-) 21.4.2012 v 1:01

 

Těším se z přítomných okamžiků jako Tekoucí řeka